Gave fra Sparebanken Sør

Herøya Nærmiljøsenter var så heldige å få bevilget kr 25.000,- til innkjøp av nytt lydanlegg i Misjonskirken. Det er ungdomsklubben TreffpUNGt, barnekoret Herøya Gospel Children, ungdomskoret Herøya Gospel Teens og Herøya Gospelkor som vil få stor nytte av dette.

Kjøpt inn er et nytt (brukt) elektronisk mikser som gir stor kvalitetsforskjell på lyd.
Vi takker Sparebanken Sør for gaven!

Gavetildeling HGCFra utdelingen under Herøya Gospel Childrens korøvelse hvor Linda Sørheim som er kunderådgiver i Sparebanken Sør overrakte gavesjekk til glade barn.