Utleie av Misjonskirken

Vi kan til eventer og merkedager leie ut Misjonskirken og Misjonskirkens kafeteria.

Den nyoppussete kafeteriaen i Misjonskirken egner seg fint til utleie. Mindre selskaper, konfirmasjon, bryllup, minnestunder og lignenede er fullt mulig. Utleie til barnebursdag er dog ikke mulig.

For mer info: Se regler og info om utleie under kalender.

Henvendelse gjøres til Gordon Kleppe
Mobil: 920 69 100
E-post: mcgordon@online.no

eller til

Bodil Kleppe
Mobil 907 57 463
E-post: bodillakarin@hotmail.com

x

KIRKEN OG/ELLER KAFETERIAEN ER UTLEID FØLGENDE DATOER:


Regler og info ved utleie

Utleie av kafeteria og kirkesal m.m.

Herøya Misjonskirkes nye kafeteria ble ferdig oppusset november 2007. Kafeteriaen kan leies til små og store selskaper i helger og ukedager etter nærmere avtale. Misjonskirkens egne aktiviteter og møter vil alltid ha fortrinn. Ved henvendelser på samme tidspunkt vil medlemmer har fortrinn til avtale er gjort.

Misjonskirken har et fullt utstyrt kjøkken og komplett innredning tilpasset for selskapsarrangementer. Misjonskirken holder sted sentralt på Herøya like ved butikk, barnehage, fotballbane og fotballbinge. Det er også god bussforbindelse til stedet.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne som leietagere.

Nedenfor kan du lese en nærmere orientering om tilbudet.
Velkommen som leietaker!

Misjonskirken inneholder:
• Garderobe
• 2 toaletter herrer/damer inklusive ett for bevegelseshemmede
• Kjøkken med stort kjøleskap, fryseboks + isboks, komfyr, micro, kaffetraktor og steamvask
• Kafeteria / selskapslokale med plass opp til ca 40 personer
• Møtelokale med plass for opp til 100 personer.

Leieformål:
Ansvarlig leietaker må være over 25 år. Lokalene kan kun leies til møter og lukkede selskap, dersom ikke annet blir avtalt spesielt og det blir laget egen skriftlig avtale om dette. Nytelse av alkoholholdige drikker samt røyking er ikke tillatt i Misjonskirken.

Leiepriser pr 2011:
• Leie av kafeteria (ca 40 personer) til selskaper/fester som konfirmasjon, bryllup, minnestunder, bursdager etc kr 1.000,-
• Leie av kafeteria og kirkelokalet (ca 100 personer) kr 1.750,-.
• Andre priser gjelder ved leie fra bedrifter. Pris etter avtale.
• Medlemmer av Misjonskirken leier gratis, men gaver mottas med takk!

NB: Vi leier ikke ut lokalet til barnebursdager!

Inkludert i leieprisen:
• Bruk av kjøkkenutstyr, servise, glass og bestikk.
• Tilgang til internett, tv med dvd i kafeteria.
• Etter avtale musikkanlegg og projektor på forespørsel (anlegget kan også tilkobles PC eller tilsvarende).

Ikke inkludert i leieprisen:
• Duker, servietter, blomster, engangsbestikk/kopper/tallerkener i Misjonskirken osv.
• Mat, drikke, filterkaffe, te, serveringshjelp

Matbestilling: Til mindre selskaper kan det bestilles snitter etter avtale.
Henvendelse gjøres til Bodil Kleppe på mobil 907 57 463.
Snittene koster i 2013 kr 17,- pr stk.

Rengjøring:
• Vask av lokalet(ene), kjøkken og toaletter.
• Det skal ryddes, feies og vaskes over gulvene.
– Bord skal vaskes og stoler tørkes.
– Mopper etc finnes på huset.

UTLEIEREGLEMENT VED LEIE AV MISJONSKIRKEN

Tilgang til lokalene
Ved utleie til møter og mindre selskaper avtales start- og sluttidspunkt for utleie. Lokalene skal forlates ferdig ryddet innen avtalt sluttidspunkt.

Ved utleie til større selskaper/fester disponeres lokalene fra gitt klokkeslett etter avtale.
Lokalene må overleveres i ferdig ryddet og rengjort stand innen gitt tidspunkt som avtales i forkant. Nøkler utleveres og tilbakeleveres etter avtale med kontaktperson.

Kjøkken, mat og drikke
Lokalenes kjøkken er ikke et “profesjonelt storkjøkken” beregnet på å lage selskapsmat fra bunnen av til mange gjester. Det er dog muligheter til å lage noe mat, og kjøkkenet er godt utstyrt for oppvarming og ferdigstilling av forhåndsprodusert mat. Kjøkkenet har stort kjøleskap, isboks og fryseboks. Det er ok anretningskapasitet og avstillingsplass.

Maten må leietaker selv besørge, gjennom for eksempel et cateringselskap. Drikkevarer må også leietaker selv besørge.

Alkohol
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å nyte alkohol eller andre rusmidler i Misjonskirken.

Røyking
Det er ikke tillatt med røyking i lokalene.

Avslutning
Arrangementet må ikke være til sjenanse for naboer.
Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket, låst og at lyset er slukket når lokalene forlates.