Velkommen

Herøya Misjonskirke er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirken Norge.