Påmelding konfirmasjon

Konfirmasjon i Misjonskirkene er populært! Her stifter man nye bekjentskaper. Man blir også kjent med andre kulturer og språk. De grunnleggende temaene om Bibelen og den kristne tro, etikk og moral, rusproblematikk, forhold jente-gutt samt samfunnsengasjement tas opp. Turene, konfirmantleiren og Londonturen er også fantastisk å få med seg. Mange opplevelser venter deg som konfirmant i Misjonskirken.  Dersom du ønsker å bli konfirmant kan du registrere deg i skjemaet under og vi tar kontakt med deg.

Påmeldingsskjema for konfirmasjon ved Herøya Misjonskirke

x

”Facts” om konfirmasjon i Herøya Misjonskirke

Hvem kan stå som konfirmant hos oss?

Alle som vil ha en kristen konfirmasjon kan konfirmeres i Herøya Misjonskirke. Vi setter ingen betingelser i forhold til dåp, tro og kirkemedlemskap.

Hva er konfirmasjon i Misjonskirken?

Undervisningen er lagt til ca en kveld hver uke og varer i 1½ time (hvis ikke annet er avtalt). Undervisningen er en innføring i den kristne tro hvor det blir gitt kunnskap om kristendommens ABC. Konfirmasjonstiden er en tid for bevisstgjøring, undring, spørsmål og samtaler. I Herøya Misjonskirke har vi en overraskelsestur i starten, stor konfirmasjonsleir i oktober med konfirmanter fra Grenland og Aust-Agder. Tur til London i mars/april er frivillig men et ”must” for de fleste. Kostnadene dekkes av lotteri, dugnad hvor restbeløpet blir den enkeltes egenandel. Her er det en egen påmelding senere. Avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste er siste søndag i april kl 11.00-13.00. Eksakt dato fås ved oppstart!

Pris

Prisen vil være ca kr 1.500,- (pr 2019). Materiell i form av Konf-hefte ”Ka du tru”, Bibel, Loddhefte, overraskelsestur, konfirmantleir, snacks og kosekvelder er inkludert i prisen. Undervisningen er for øvrig gratis.

Reisekostnader (Transport) til leir og turer kommer i tillegg. London tur er IKKE inkludert. Turen dekkes stort sett av dugnad etter egen innsats + egenandel.

Påmelding:

Ved påmelding på websiden sendes dette automatisk til Herøya Misjonskirke.

Påmeldingsfrist kan variere, men som regel innen 25. august. Se forside for eksakt frist!

Info-møter:

Info-møte om konfirmasjon i Herøya Misjonskirke er som regel i siste del av mai måned. Det er som regel også et ekstra møte for etterpåmeldte som ikke var tilstede på møtet i mai. Se web-side eller Facebook for mer info om tidspunkter.

Reiseforsikring:

Alle bør/må ha reiseforsikring. Konfirmanten (foresatte) er selv ansvarlig for å tegne forsikringen. Vi drar på turer og leir i inn- og utland. Konfirmanten må derfor ha forsikring.

Regler:

Konfirmanten må innordne seg etter de regler som gjelder for Misjonskirkens konfirmantundervisning. Uro, mobbing og hærverk godtas ikke og kan medføre utvisning.

Dårlig oppmøte kan få konsekvenser for konfirmasjonen og får en eventuell London-tur. Konfirmant er du en gang i livet! De ca. 8 månedene konfirmasjons-tiden varer er førsteprioritet! Møt derfor alltid opp til samling presis! Foresatte skal gi beskjed ved forfall på telefon eller SMS med gyldig grunn!