Treffpungt

TreffpUNGt er Misjonskirkens ungdomsklubb

TreffpUNGt er for alle ungdommer fra fylte 13 år og oppover.
Vi samles hver fredag kl 19.00 - 23.00.

 

 

 

 

 

 

TreffpUNGt skal være en klubb hvor all ungdom skal kunne trives!
• Her vil alle bli inkludert i et positivt miljø.
• Her er det ledere som bryr seg om ungdom og vil være til hjelp, kunne gi råd og veiledning, hvis en ønsker det.
• Her prøver vi å gjøre mye morsomt sammen. Det skjer gjennom; turer, fellesskap, kafé, lek og moro som noen viktige elementer.
• Ungdomsklubben er bygget på kristne verdier. Her er alle like mye verdt og like velkommen. Vi vil imidlertid ikke godta mobbing, slåssing, bråk og hærverk. Det kan medføre bortvisning fra stedet.
• Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har ansvar for ungdom som forlater TreffpUNGt og Misjonskirken.
• TreffpUNGt er for alle fra fylte 13 år og oppover.

Velkommen til TreffpUNGt!


Lik oss på FACEBOOK!


PÅ TREFFPUNGT TREFFER DU DISSE …

Malin Malmgren-Johannessen

Telefon: 926 18 798
Send Malin en e-post

Andreas Malmgren-Johannessen

Telefon: 971 75 192
Send en e-post

Clare C. Beech

Telefon: 976 70 081
Send Clare en e-post

Turid Haugvik

Telefon: 984 59 194
Send Turid en e-post

Tommy Stormoen Larsen

Telefon: 918 26 516
Send en e-post

Christian Victor Palmer

Telefon: 942 18 007
Send en e-post

Gordon Kleppe

Telefon: 920 69 100
Send Gordon en e-post

Gordon Kleppe

Telefon: 920 69 100
Send Gordon en e-post

UNG-LEDERE

Martin Johnsen

Telefon: 902 26 005
Send en e-post

Malin Malmgren-Johannessen

Telefon: 926 18 798
Send Malin en e-post

Mathilde Taline Gjerde Grønli

Telefon: 465 04 394
Send en e-post

Emma Charlotte Talleivsen Raflund

Telefon: 950 97 939
Send en e-post

TEAM UNG

Thomas Kleppe

Info kommer