HMKs ledelse

STYRET I HERØYA MISJONSKIRKE

Gordon Kleppe

Pastor og daglig leder i Herøya Nærmiljøsenter
Telefon: 920 69 100
Send Gordon en e-post

Tore Arvid Gundersen

Styrerepresentant og Kasserer
Telefon: 469 47 772
Send en e-post

Kari Wårås

Styrerepresentant, sekretær og personalansvarlig
Telefon:  413 34 226
Send en e-post

Tommy Stormoen Larsen

Styremedlem
Telefon: 918 26 516

Christian Palmer

Styremedlem
Telefon: 942 18 007

Gry Bastiansen

Styremedlem
Telefon: 986 21 103