Herøya Nærmiljøsenter

Frivilligsentralen på Herøya kalt Herøya Nærmiljøsenter er en møteplass i lokalsamfunnet med rom for ulike mennesker som bidrar til en bedre hverdag for hverandre på tvers av alder, interesser, sosial status, tro, språk eller etnisitet. Hovedmålgruppe er barn og ungdom, men også familier, voksne og eldre som bor på Herøya, både som frivillige bidragsytere og deltakere er frivilligsentralens målgruppe.

I dag er Herøya Nærmiljøsenter godt i gang med arbeidet og har allerede opparbeidet seg et godt rykte gjennom deres ildsjelers engasjement for Herøya. En bred kontaktflate til alle generasjoner er opparbeidet på kort tid. God kontakt med flere hovedaktører på Herøya som for eks Herøya Idrettsforening, Klevstrand skole og Herøya Misjonskirke har skapt et godt samarbeidsklima og positiv utvikling av Herøya som bydel. Ansatte i Nærmiljøsenteret er Bodil Kleppe (70%) og Gordon Kleppe (30 %). Deres drivkraft har fra dag en hvert "med hjerte for Herøya". Nærmiljøets hoveddag er "super-onsdag" med aktiviteter fra morgen til kveld. Resten av uken består av aktivitet både på dagtid men også mye på kveldstid og noe i helgene.

I nær samarbeid med Misjonskirken som er Nærmiljøsenterets eier og tilholdssted arbeides det godt med å være et møtested for mennesker i hverdag og fest. Nærmiljøsenteret er en arena for dialog, koordinering og samhandling mennesker imellom og i relasjon til frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. Vi er en ressurs for styrking av sosial kapital ved å stimulere til relasjoner og nettverksbygging, mangfold og dialog, forståelse og samhold og styrke endringskapasiteten for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Nærmiljøsenteret skal være et sted for utvikling av aktiviteter og tiltak som gir den enkelte muligheter for å bidra i frivillig arbeid og gjøre bruk av de ressurser som frivilligheten utgjør lokalt. Vi skal være et verktøy for å etablere nye nettverk, foreninger og organisasjoner som kan supplere frivillig sektor lokalt. Herøya Nærmiljøsenter skal være et sted der alle generasjoner kan møtes på tvers og styrke kontakten mellom ulike aldersgrupper og interessegrupper.

BASIS:
Herøya Nærmiljøsenter er en selvstendig, frivillig forening som er etablert av Der du bor - Grenland og Herøya Misjonskirke. Herøya Misjonskirke og DDB-G bygger på det kristne humanistiske verdigrunnlaget.

FORMÅL:
Foreningen Herøya Nærmiljøsenter skal eie og drive "Herøya Nærmiljøsenter" som frivilligsentral i Herøya Bydel i Porsgrunn, i henhold til etableringssøknad av 31. Mars 2011 og Kulturdepartementets retningslinjer ved etableringen. Herøya Nærmiljøsenter skal initiere, inspirere til, legge til rette for, mobilisere og samordne frivillighetsarbeid i hele bydelen.

VIRKSOMHET:
Herøya Nærmiljøsenter har sete i Porsgrunn kommune (Norge), med primært aktiviteter innenfor Herøya bydel. Nærmiljøsenteret skal være en møteplass for enkeltmennesker, grupper, foreninger og andre som vil samarbeide om frivillig virksomhet.


Virksomhet ledet av- eller støttet av Herøya Nærmiljøsenter:

• Hver onsdag samler Etter Skoletid opp til 90 skolebarn fra Klevstrand Skole. Her får skolebarna være sammen med voksne, de får kjøpt billig mat, de har det sosialt med hverandre, og ikke minst de gjør lekser. Pensjonerte lærere jobber frivillig for å hjelpe barna med leksene. Det er også mange ulike aktiviteter knyttet til Etter Skoletid. Barna blir invitert til å delta i ansvarsoppgaver for selvutvikling og mestring. Her er det voksenkontakt, samspill mellom elevene, lek og moro. Etter Skoletid er et sted som favner ALLE uavhengig økonomi, religion, etnisitet etc.

• Ungdomsklubben TreffpUNGt. Vi ønsker å gi ungdommene på Herøya et tilbud hvor de kan møtes i helgen. Vi tror at et lokalt oversiktlig tilbud skjermer dem for tidlig debut med rusmidler og uoversiktlig tilbud i større bysentrum. Dette er foresattes svært glade for. TreffpUNGt samles hver fredag fra kl 19.00 til 23.30 hvor servering av populær ungdoms mat og kiosk spill, leker, konkurranser, filmkvelder, talentshow, idrettskvelder, X-box konkurranser osv. er viktig. Vi drar også på konserter og besøker andre ungdomsklubber og gjennom det får vi gode opplevelser sammen. På TreffpUNGt er overnattingsturer også viktig. Konkurranser og teambuildingsleker er meget populært og moro. TreffpUNGt er et treffsted for ungdom hvor de kan utfolde seg eller bare "henge" sammen med andre.

• Hver onsdag gjennom skoleåret inviterer vi nærmiljøet til Miljøkafe. Her møtes alle generasjoner. Fra de nyfødte babyene, mødrene deres og til de eldre som er passert 90 år. Her serveres deilig hjemmelaget mat og det prates godt rundt bordene.

• Tilbud om Baby-trall har vært populært på Herøya tidligere. Vi vil kunne holde flere kurs i fremtiden etter behov og ønske.  Nærmiljøsenteret leier da inn dyktige musikkpedagoger.

• Herøya Nærmiljøsenter arrangerer nyttige kurs/seminarer med tilbud rettet til barneskole, ungdomsskole, idrettslag, barnehager, foresatte og barn/ungdom samt befolkningen for øvrig på Herøya. Eksempler på dette kan være kurset "God å snakke med", i regi av Kirkens SOS. Seminaret "Vendepunktet" er et annet foredrag som setter fokus på vold i hjemmet, både psykisk og fysisk. Annet seminar i tiden er "Nettvett". Dette er et kurs både for ungdom og for foreldre som Barnevakten har.

• Turgruppa "Solgløtt" startet i 2012. Her samles en gruppe mennesker i alle aldre som sammen går på tur hver mandag ettermiddag. "Ti-Topperen" til Turistforeningen  er populært på våren og tidlig høst, men også andre løyper i Grenland og nærområdet til Herøya benyttes. På turgruppa er det ikke først til toppen eller til mål som gjelder, men en gjeng som koser seg på tur og tar det i litt roligere tempo så ALLE kan være med.

• Herøya Nærmiljøsenter er både initiativtaker og arrangør (med andre aktører) for et nytt og stort arrangement for hele Herøya kalt "Herøya-dagen". For mange år siden var dette et kjent arrangement på Herøya, nå er det omskapt på nytt og ønsket er å gi liv til et arrangement for hele familien en gang i året på Herøya. Dette er en dag hvor alle aktørene på Herøya skal stå sammen og vise hva de driver med og hvilke tilbud de har for barn, ungdom, voksne og eldre. Her kommer idrettsforeningen, barnehagen, skolen, Misjonskirken, Klevstrand kirke, musikkorps, ja alle foreninger og organisasjoner på Herøya. Dette arrangementet er en mellomting av stevne og marked hvor lokale aktører kan vise seg frem og selge sine produkter. Det kan være alt fra malerier, håndarbeid, blomsterdekorasjoner, mat, klesdesign osv. Det blir leker, hoppeslott, tombola, hesteskokasting, konkurranser og mini-konserter. "Herøya-dagen" arrangeres borte ved Herøyahallen og kunstgresset og er slått sammen med HIFs store "fargerik fotball" dag.

• HalloVenn er blitt et stort arrangement på Herøya på Halloween dagen. Et samarbeidsarrangement som samler opp til 500 små og store til ulike aktiviteter i Herøyahallen, men hvor fokus er på vennskap og godhet. Her er det aktiviteter som hoppeslott, ansiktsmaling, matstasjoner og kreative stasjoner, konkurranser og mye annet. Dette er blitt et kjempepopulært arrangement som favner svært bredt i og utenfor Herøyas grenser. Primærmålet er barn i skolealder og familier.

• Første eller andre søndag i januar arrangeres juletrefest for hele Herøya. Dette arrangementet er et samarbeid mellom HIF, HNS og Misjonskirken. Flere lokale aktører brukes og det er blitt en flott tradisjon for store og små. Juletrefesten har vokst og de tre siste årene samles mellom 250 og 350 deltakere til stor fest i Herøyahallen. En lokal komite bestående av 2 representanter fra HIF og daglig leder/e fra HNS forbereder arrangementet. Dette er en stor suksess som er med å binde Herøyas befolkning sammen.

• I tidsrommet fra høstferien til påske inviteres nærmiljø og andre til Kveldskafe/Strikkekafe. Denne "hobbykafeen" som det egentlig er avholdes på enkelte tirsdags kvelder. Målgruppe er voksne damer. Fokus på håndarbeid, læring og mestring, kurs, innføring og info om nye hobbyer. Det kan være for eks strikking, scrapbooking, lefsebaking, mat, foto, data og andre hobby ting. Målet er også å nå kvinner med innvandringsbakgrunn.

• HNS driver et stort inkluderings- og integrerings arbeid på Herøya og i Porsgrunn. Mange flyktninger og innvandrere nyter godt av våre aktiviteter, praktisk og medmenneskelig hjelp daglig og ukentlig og oppsøker vel så mye HNS som vi oppsøker dem.


Foruten alt dette driver Herøya Misjonskirke mange aktiviteter på huset som Nærmiljøsenteret hjelper med sin kompetanse og frivillige i et aktivt samarbeid for å fremme et bredt og godt tilbud som Herøyas beboere har nytte av.


ANSATTE

Bodil Karin Kleppe

Aktivitetsleder og daglig leder i Herøya Nærmiljøsenter
Telefon: 907 47 463
Send Bodil en e-post

Gordon Kleppe

Pastor og daglig leder i Herøya Nærmiljøsenter
Telefon: 920 69 100
Send Gordon en e-post


STYRET

Kari Wårås

Styreleder og HMK representant
Telefon:  413 34 226
Send en e-post

Wenche Stormoen Larsen

HMK representant
Telefon: 404 19 208
Send en e-post

Tore Arvid Gundersen

Kasserer og DDB-G representant
Telefon: 469 47 772
Send en e-post

Gry Andresen

DDB-G representant

Mari Myhre 

Brukernes representant