HMKs visjon og verdier

Visjon:
I Herøya Misjonskirke er vi:
«Begeistret for Gud (Opp – Troen), Misjonskirken (Inn – Fellesskap) og Herøya (Ut – Hjelpe)».

 

Forklaring til visjon:
Tre (3) ord og forklaring: Inn (Fellesskap), Ut (Hjelpe), Opp (Troen)

 

Motto:
Herøya Misjonskirke – der du bor, et sted å trives!                     
       (OppTroen)            (UtHjelpe), (InnFellesskap)!

 

Forklaring til verdier:
Verdiene sier oss noe om hvilke egenskaper vi ønsker å fremelske.
Vi har valgt å utrykke våre verdier tre ”R” ord: Rotfestet, Raus og Relevant

Verdier:
Rotfestet (Opp – Troen):
Dersom vi skal være åpne for fremtiden så trenger vi fundament og forankring, og folk før oss har vist vei. Bibelen viser oss hvilken historie vi er en del av, og derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.

Raus (Ut – Hjelpe):
Alt vi har, er en gave fra Gud, og Han vil at vi skal gi det videre. Raushet handler om alt vi har og hvordan vi er mot våre medmennesker. Rausheten er også ett uttrykk for vår vilje og evne til å inkludere, og la kjærlighet og omsorg være en naturlig del av den enkeltes og fellesskapets væremåte sammen med andre.

Relevant (Inn – Fellesskap):
Relevant kan bety ”å ha betydning for”. Vi ønsker å bety noe for mennesker vi møter, og derfor er vi i bevegelse og endring. Vi tror at Bibelen gir svar på mange av livets spørsmål, og at Misjonskirkens fellesskap kan ha betydning for ditt liv. Vi vil derfor være tidsaktuelle og kommunisere på en måte folk forstår.

 

Målsetting:
Vi jobber for:
– Å bygge Herøya Misjonskirke (Inn – Fellesskap) som hjelper mennesker til tro på Gud (Opp – Troen), som sprer nestekjærlighet i lokalsamfunnet, og som beriker verden raust ved å sende ut hjelp og penger (Ut – Hjelpe).

 

Fokus:
Med fokus på Jeremia 29:7 –
”Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel.”