Ofte stilte spørsmål

Kan hvem som helst komme til Herøya Misjonskirke?
Ja. Vi er en kirke for alle mennesker uansett livssituasjon, alder og forhold til kristen tro.

Må man være medlem av Herøya Misjonskirke for å delta på menighetens aktiviteter?
Nei. Det kreves heller ikke medlemskap for å være med på eller engasjere seg i menighetens aktiviteter. Bare møt opp og bli med.

Har du lyst til å konfirmere deg hos oss, trengs det heller ikke noe medlemsskap. Bare ta kontakt!

Hva er forskjellen på en prest og en pastor?
Prest og pastor er egentlig samme sak, men tittelen ”prest” brukes i statskirken, mens ”pastor” brukes om den samme rollen av de fleste frimenigheter. Ordet ”pastor” kommer via tysk fra latin og betyr opprinnelig hyrde. Ordet “prest” kommer fra gresk presbyter, som betyr eldste.  For å bli ordinert pastor i Misjonskirken Norge, må man ha teologisk utdannelse og relevant praksis.

Hva er en frimenighet/frikirke?
Frimenighet eller frikirke brukes ofte som betegnelse på menigheter og kirkesamfunn som ikke tilhører Den norske kirke (Statskirken). Det betyr at kirkesamfunnet eller menigheten ikke finansieres eller styres av staten, men er en selvstendig enhet. Herøya Misjonskirke får som alle andre menigheter og trossamfunn tilbakebetalt et lite kommunalt tilskudd fordi skatten til frikirkemedlemmer ikke skal finansiere Statskirken.

Herøya Misjonskirke tilhører fellesskapet Misjonskirken Norge (tidligere kalt Misjonsforbundet), som har litt over 8000 medlemmer i rundt 90 selvstendige menigheter rundt i Norge.

Hvem bestemmer i Herøya Misjonskirke?
Medlemmene. Menigheten er organisert som hvilken som helst annen forening, hvor årsmøtene er øverste myndighet. Der velges et lederskap (styre) og alle medlemmer har stemmerett.

Koster det noe å være med i Herøya Misjonskirke?
Nei.

Hva er barnevelsignelse?
Barnevelsignelse ligner på barnedåp, men forskjellen er at vi ikke har vann. Forbønn (med eller uten faddere) er det samme.

Hva er troende (voksen) dåp?
Dåp er en fantastisk handling som er hyppig omtalt i Bibelen. Men dåp har også alltid, ja faktisk alltid, vært et omdiskutert tema blant kristne. Ulike kirker leser de bibelske tekstene forskjellig, og legger ulike betydning i dåpshandlingen og har dermed også ulike tidspunkter for dåp. I Norge har vi hatt en luthersk statskirke i mange hundre år. Derfor har barnedåp vært nesten enerådende i vårt land, men i verdenssammenheng er dåp av voksne mest utbredt. I Herøya Misjonskirke er det samvittighet med hensyn til dåp, men oftest praktiseres troendes dåp. Dvs at de døpes på tro og bekjennelse med full neddykkelse i vann. Kirkebygget har eget dåpsbasseng, og om du ønsker å døpe deg, hjelper vi deg til å legge til rette for dette.

Hvordan er en gudstjeneste / kveldsmøte?
Vi har Gudstjenester/kveldsmøter stor sett hver søndag kl. 17.00. En gang i måneden har vi Familiemøte på formiddagen kl 11.00. Kveldsmøtene har ulikt uttrykk og variasjon og spenn, alt fra et konservativt møtestil til et mer moderne uttrykk. Se kalenderen for detaljinfo…

Har dere barnearbeid?
Ja, det har vi. Vi har Etter Skoletid hver onsdag og barnekor på torsdager.
Se mer info under “Barn og Ungdom”.

Er det veldig sånn ”halleluja” på gudstjenestene og møtene?
Nei, men vi setter pris på glimt i øyet, livsutfoldelse, tilbedelse og uformell stemning.

Samarbeider dere med andre kirker?
Herøya Misjonskirke er en del av Misjonskirken Norge som siden starten har vært en sentral del av det felleskristelige arbeidet i Grenland. Vi liker å plassere oss ”midt i” kirkelandskapet, og vi har samarbeid med andre bydelskirker som Moflata Misjonskirke, Skien Misjonskirke, Gjerpen Misjonskirke og Porsgrunn Misjonskirke.

Er dere en sekt?
Nei. Likevel er dette et spørsmål alle kristne som ikke tilhører Den norske kirke får med jevne mellomrom. Svarene på spørsmålene om demokrati, medbestemmelse, kirkesamfunn, samarbeid med andre kirker m.m ville sett veldig annerledes ut om det var tilfelle.