Medlemsskap

Ønsker du å bli en del av et fellesskap?
Ta kontakt med pastoren for en trivelig prat 🙂

Medlemskap
Det er fullt mulig å være med i fellesskapet i Herøya Misjonskirke uten å være medlem, men om man ser på Misjonskirken som sitt kristne fellesskap er det en fin måte å vise dette på ved å bli opptatt som medlem.

Vi tror det er et bra prinsipp at man er medlem der man er aktiv, og det å melde seg inn/ut av en menighet eller melde overflytting er i seg selv en enkel sak. Som medlem får du stemme på menighetens årsmøte og menigheten får refusjon av kirkeskatt for de av medlemmene som er med i trossamfunnet Misjonskirken Norge. I Misjonskirken Norge er det nemlig slik at det er mulig å være medlem av Den Norske Kirke og likevel være tilknyttet en lokal Misjonskirke. Men vi oppfordrer alle til å melde seg inn i Misjonskirken Norge, som er det kirkesamfunnet vi tilhører.

Man bør ha deltatt på samlinger i Misjonskirken og hatt en medlems-samtale før man kan bli tatt opp som medlem. I en litt høytidelig og avslappet seremoni i et kveldsmøte / gudstjeneste sier man da ja til at man ønsker å være med i menigheten.

Hvorfor bli medlem?
1. Det er Bibelsk:
Jesus var overgitt til menigheten: Han “elsket menigheten og gav seg selv for den”.

2. Det er positivt for menigheten:
Få vil forplikte seg til noe i vår tid. Slik blir du med på noe som representerer en positiv og byggende motkultur i samfunnet.

3. Det er praktisk:
Alle skoler har opptak. Alle armeer innrullering. Medlemskap definerer hvem som er med på laget. Medlemskap har også sine fordeler.

4. Det er godt for meg selv:
Det er utviklende for meg å gi meg til et fellesskap.
Jeg får hjelp til å vokse som en kristen.
Jeg har noen som kan hjelpe og støtte meg når livet blir tøft.

3 “kriterier”
I menighetenes statutter er det beskrevet tre kriterier for medlemskap i Misjonskirken. De er også de eneste.
Menigheten er åpen for mennesker:
1. som ved troen på den treenige Gud har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus
2. som ønsker å leve etter Guds ord
3. som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

Er du en av dem som lurer på om du skal bli medlem i Herøya Misjonskirke?
Vi ønsker å gi deg noen råd for hvorfor du skal velge Misjonskirken.