Givertjeneste

Menighetens konto-nr. er: 2670.44.92218
Takk for all støtte!

Økonomi
Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Og selv om man kan være med i Herøya Misjonskirke uten å betale en eneste krone, er det hva medlemmene gir som avgjør hvor stor virksomheten kan være. For det å være menighet koster faktisk penger, og vi kunne gjort mye mer hadde vi hatt mer! Det er menighetens årsmøte som bestemmer budsjettet og det er menighetens valgte lederskap som disponerer inntektene innenfor dette. I Misjonskirken gir vi ca 10% av pengene videre til andre prosjekter som fellesarbeid, bistand og misjon.

Herøya Misjonskirkes økonomi bæres av frivillige gaver, kirkeskatt og tilskudd fra søknader. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, andre (stadig færre) gir ved kollekt i gudstjenestene. Menigheten lønner pastor i 100 % og aktivitetsarbeider i 20 % og samarbeid med flere menigheter om 6 EVS ungdommer. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet og støtter Misjonsforbundets fellesarbeid i inn- og utland (Kina, Afghanistan, Colombia, Kongo Brazaville). Herøya Misjonskirke fører regnskap som må godkjennes av revisorer og menighetens årsmøte.

Støtt arbeidet
Om du ønsker å være med å gi en gave til Herøya Misjonskirke eller støtte arbeidet, så finnes det ulike måter du kan gjøre det på.
• Bli en skattefri giver. Du får nesten 1/3 tilbake på skatten. Du må være registrert giver for dette tilbudet. Ta kontakt med pastor/kasser. Se mer info…
• Bli fast giver via avtalegiro / fast oppdrag
• Gi kollekt på søndagene.
• Gi en enkeltgave til menighetens konto: 2670.44.92218
• Meld deg inn i trossamfunnet – Misjonsforbundet, og vi får refundert kirkeskatt.
• Gi en gave øremerket til vårt kirkebygg på konto: 2670.44.92145
• Om du er under 26 år og aktiv i en av våre barne- eller ungdomsgrupper; betale kontingent (I dag kr 50,-). Porsgrunn kommune gir støtte pr betalende medlem i barne- og ungdomsgrupper.

Bli en skattefri giver:
Misjonskirken kan motta gaver med rett til fradrag på skatten. For 2009 er maks beløpet kr. 12.000,- pr person. Du kan selvsagt gi mindre eller mer, og velger selv månedlig beløp eller engangsbeløp. Vi er glade for denne muligheten som Stortinget har gitt oss og mange i Misjonskirkene i Grenland benytter seg av denne formen for gi til et godt formål i nærmiljøet. For at det skal fungere må du ha beløpene registrert på vår bankkonto. Vi trenger navn, adresse og full fødselsdato. Hvis det er gjort vil det automatisk ble innberettiget til skattemyndighetene ved slutten av året. Nesten 1/3 får du igjen på skatten din.

Vi oppfordrer flere til å bli med. Ta kontakt med oss hvis du er interessert eller trenger ytterligere informasjon.

Takk til alle støttespillere!