Hvorfor Jesus?

Hva er det egentlig med Jesus?

2000 år etter at han gikk rundt i Palestina lar mennesker seg fortsatt provosere og fascinere av ham.

Det livet Jesus levde på jorda er grundig dokumentert, i tekster av romerske og jødiske historikere i tillegg til tekstene i Det Nye Testamentet. Jesus fra Nasaret var et menneske som levde ved begynnelsen av vår tidsregning – ja, faktisk er hele vår tidsregning basert på ham. Hvem var denne mannen som fikk oss til å dele jordas historie inn i “før” og “etter Kristus”?

Han var et menneske – men var han noe mer? Noen vil hevde at han bare var et særdeles godt menneske, eller en bemerkelsesverdig religiøs lærer. Men dette kan vanskelig stemme med fakta.

Hva han sa om seg selv

Jesus hevdet å være Guds sønn. Han sa han var ett med Gud. Han tilgav synd på andres vegne som bare Gud kunne gjøre det. En mann som sier og gjør sånt er enten stormannsgal og uten kontakt med virkeligheten, eller manipulerende – eller han er faktisk Guds sønn.

Hans karakter

Det synes å være bred enighet også utenfor kristne kretser om at Jesus levde et rendyrket eksempel på et uselvisk og godt liv, og at hans lære er usedvanlig god, ren og levende. Hvis han da er god, og dermed verken en tulling eller en djevel, står bare et av alternativene igjen.

Hans seier over døden

Bevisene for hans fysiske oppstandelse etter at han døde på korset er sterke – blant annet hundrevis av øyenvitner til at han levde etterpå, og den livsforvandlende effekten det hadde (og fortsatt har) på så mange. En tidligere høyesterettsdommer i England, Lord Darling, konkluderte slik: “Ingen intelligent jury i verden kan unnlate å felle den dommen at historien om oppstandelsen er sann.”

Hvorfor kom han?

Jesus ble født for å dø – for oss. Vi mennesker ble skapt av Gud for å leve i fellesskap med ham, men vår selvopptatthet og gale valg kom i veien for forholdet til Gud, som er hellig og rettferdig. Hvem kan møte blikket til evig og allmektig, allvitende og rettferdig Gud med det livet vi har levd?

Jesus kan møte både Guds blikk og vårt. Han tok plassen mellom oss og Gud for at relasjonen skulle bli hel igjen. Etter å ha møtt, talt til, helbredet, tilgitt, elsket og undervist mennesker i noen år i Palestina, døde Jesus på et kors, “den mest grusomme og fryktelige form for tortur” (Cicero). Dette gjorde han for at vi skulle slippe konsekvensene av å ha bommet på målet, slippe straffen for det gale vi har gjort – han bar det i stedet for oss.

Dette er et mysterium – og en gave vi får ta imot ved et enkelt “ja”. Jesus har gjort alt som skal til for at vi skal kunne være frie! Frie fra skyld, avhengighet og frykt – og frie til å kjenne den levende Gud, til å elske og til å forandre oss.

Så hvorfor Jesus?

Fordi det han sier er sant og troverdig.
Fordi han er det mest fantastiske mennesket som noen gang har levd.
Fordi han er Gud, og kom til oss for å møte oss i all vår grums og hjelpeløshet.
Fordi han så vår verdi, og viste oss hvor mye vi betyr for ham da han gav livet sitt for oss.
Fordi vi har erfart at han utgjør den store forskjellen i livet.

Fordi han møter oss med kjærlighet og nåde når vi fortjener det som minst og trenger det som mest.

Kontakt

Hvis du ønsker kontakt med Gud, er det bare å snakke (be) til ham. Be om tilgivelse, inviter ham inn i livet ditt hvis du ønsker det, takk ham, si hva du har på hjertet. Hvis du er usikker på dette, kan du gjerne be om at Han skal vise deg at Han lever, og du kan snakke med noen om det. Du kan for eksempel spørre noen som tror på Jesus om deres erfaringer. På et Alpha-kurs får du jobbet mer med disse spørsmålene. Disse kursene arrangeres i mange menigheter, etterhvert også hos oss i Misjonskirken på Herøya.

Du er hjertelig velkommen hos oss hvis du har spørsmål, tanker eller ønsker å få tak i dette med Jesus. Kontakt oss på telefon eller e-post, eller kom innom Herøya Misjonskirke.

Les mer
– Mer om Jesus – www.jesus.no

Bøker:
Hvorfor Jesus? av Nicky Gumbel
Livsviktige spørsmål av Nicky Gumbel
– Den originale historien i Bibelen – www.bibelen.no.
– For mer om Jesus, les et evangelium (Matteus, Markus, Lukas eller Johannes)