Tema-kvelder

Tema-kvelder i Nærmiljøsenterets regi

Vi er glade for å kunne innby foresatte, aktører på Herøya/Stridsklev og andre som er interessert i seminarer eller tema-kvelder i Misjonskirken i regi av Herøya Nærmiljøsenter.

Daglige ledere Bodil & Gordon Kleppe er vertskap og står som initiativtager til tilbudet. Vi samles ca 2 ganger i semesteret. Datoene annonseres i avisene eller på Facebook.

Pris:
Tema-kveldene er stort sett gratis. Kafé-inntekter hjelper oss til å holde kostnadene nede.