Kjøreliste til og fra Torp

I forbindelse med konfirmant-turene til London, er programmer og informasjon til de forskjellige gruppene lagt ut på info-siden til London-turen – klikk her for å komme dit.

Her er også kjøre/hentelisten for transport til og fra Torp – klikk her for å laste ned